Jaroslav Peregrin - úplná bibliografieKNIHY:

Worlds and Words, Filosofická fakulta UK, Praha, 1992
Logika ve filosofii, filosofie v logice (Historický úvod do analytické filosofie), Herrmann a synové, Praha, 1992
Úvod do teoretické sémantiky, Masarykova univerzita, Brno, 1994
Doing Worlds with Words, Kluwer, Dordrecht, 1995
Úvod do teoretické sémantiky, Karolinum (skripta FF UK), Praha, 1998
Význam a struktura, OIKOYMENH, Praha, 1999
Meaning and Structure, Aldershot, Ashgate, 2001
Filosofie a jazyk, Praha, Triton, 2003
Úvod do teoretické sémantiky, Karolinum (skripta FF UK), Praha, 2003
Logika a logiky, Praha, Academia, 2004
Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia, Praha, 2005
Filozofie pro normální lidi, Dokořán, Praha, 2008
Od jazyka k logice [spoluautor V. Svoboda], Academia, Praha, 2009
Člověk a pravidla, Dokořán, Praha, 2011
Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl, Dokořán, Praha, 2014
Inferentialism: why rules matter, Palgrave, Basingstoke, 2014
Reflective equilibrium and the Principles of Logical Analysis: Understanding the Laws of Logic [spoluautor Svoboda, V.], Routledge, New York, 2017
Filosofie logiky [spoluautor Vlasáková, M.], Filosofia, Praha, 2017
Co je nového v logice?, Nová Beseda, Praha, 2018

EDITOVANÉ KNIHY:

Studie z transformační a formální gramatiky [spoluautor Hajičová, E.], SPN (skripta MFF UK), Praha, 1988
Co je analytický výrok? [spoluautor S. Sousedík], OIKOYMENH, Praha, 1995
P. Tichý: O čem mluvíme? (Vybrané stati k logice a sémantice), Filosofia, Praha, 1996
Discourse Kinematics, Topic-Focus Structure and Logic (an ESSLLI workshop reader) [spoluautor Partee, B.], , Praha, 1996
Co po metafyzice?, Archa, Bratislava, 1997
The Nature of Truth (if any), Filosofia, Praha, 1997
Obrat k jazyku: druhé kolo, Filosofia, Praha, 1998
Truth and its nature, Kluwer, Dordrecht, 1999
Meaning: the Dynamic Turn, Oxford, Elsevier, 2003
Logika mezi matematikou a filosofií, Filosofia, Praha, 2006

PŘELOŽENÉ KNIHY:

W.V.O. Quine: Hledání pravdy, Herrmann a synové, Praha, 1994
Mehta, V.: Setkání s filosofy, ARCHA, Bratislava, 1995
Dennett, D.: Druhy myslí, ARCHA, Bratislava, 1997
Quine, W.V.O.: Od stimulu k vědě, Filosofia, Praha, 2002
Doxiadis, A. and Papadimitriou, C. H.: Logicomix, Dokořán, Praha, 2012

ČLÁNKY:

Model-theoretical approach to sociolinguistics, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1984, 45-65
An Attempt at a Framework for Semantic Interpretation of Natural Language [spoluautor Sgall, P.], Theoretical Linguistics 13, 1986, 37-73
Quantification and Reference in Natural Language, Studies in Logic, Grammar and Rhetorics, 1987, 159-185
Intersubjectivity Scales and Intension, Rusza, I. & Szabolczi, A. (eds.): Proceedings of LOGIC & LANGUAGE '87, Academiai Kiadó, Budapest, 1987, 185-197 (963-462-238-0)
A Contribution to the Theory of Propositional Attitudes, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1987, 13-36
Přirozený jazyk, PROLOG a 'události', Sborník AI'88, ČSVTS, Praha, 1988, 249-256
The notion of possible world in logic and in logical analysis of natural language, Proceedings of LOGICA'88, FLÚ ČSAV, Praha, 1988, 62-75
Místo Montaguovy gramatiky v systémech logiky a lingvistiky, Hajičová, E. & Peregrin, J. (eds.): Studie z transformační a formální gramatiky IV, SPN (skripta MFF UK), Praha, 1988, 5-16
Logika jako prostředek schematizace jazyka, Sborník AI'89, ČSVTS, Praha, 1989, 273-280
Theory of Types: Good Servant, Bad Master, Prague Studies in Mathematical Linguistics, 1990, 159-176
On a Logical Formalization of Natural Language, Kybernetika 26, 1990, 327-341
Sprache und ihre Formalisierung, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 40, 1992, 237-244 ([in German])
On Meaning of Predicates, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1992, 15-24
Meaning, Truth and Models, From the Logical Point of View, 1992, 67-75
Logical Approach to Discourse Dynamics, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1992, 5.X
The Role of Variables in the Formalization of Natural Language, Proceedings of the Eight Amsterdam Colloquium, Amsterdam, 1992, 463-481
Is Language a Code?, From the Logical Point of View, 1993, 73-79
Possible Worlds: A Critical Analysis, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1993, 9-21
Language and Formalisms, Linguistica Pragensia, 1993, 74-80
Jazyk, Existence a Mytizace, Česká mysl 43, 1993, 113-129
Jazyk a svět, Filosofický časopis 41, 1993, 737-760
Semantic Interpretation, Proceedings of LOGICA'92, FLÚ AV ČR, Praha, 1993, 19-37
Richarda Rortyho cesta k postmodernismu, Filosofický časopis 42, 1994, 381-402
Post-analytická filosofie, ORGANON F 1, 1994, 89-108
O čem je sémantika?, Slovo a slovesnost 55, 1994, 106-115
Interpreting Formal Logic, Erkenntnis 40, 1994, 5-20
Formalization of Language as a Means of Philosophical Analysis, G.Meggle & U.Wessels (eds.): Proceedigns of Analyomen 1, de Gruyter, Berlin, 1994, 939-945
Generalized Quantifiers: A New Paradigm?, V.Svoboda (ed.): Proceedings of LOGICA'93, Filosofia, Praha, 1994, 25-32
Topic-focus articulation as generalized quantification, P. Bosch & R. van der Sandt (eds.): Proceedings of Focus and natural language processing, IBM Deutschland, Heidelberg, 1994, 379-387
V.W. Quine a jeho 'logický postpositivismus', W.V.O. Quine: Hledání pravdy, Herrmann a synové, Praha, 1994, 112-123
Dynamic Semantics with Choice Functions [spoluautor K. von Heusinger], U. Egli & K. von Heusinger (eds.): Choice Functions in Natural Language Semantics, Universität Konstanz, Konstanz, 1995, 43-67 (mírně upravená verze vyšla v Context-Dependence in the Analysis of Linguistic Meaning (ed. Kamp & Partee, nejprve Unuversität Stuttgart, 1995)
Structuralism: Slogan or Concept?, Lingua e Stile 30, 1995, 475-495
Structural Linguistics and Formal Semantics, E. Hajičová et al. (eds.): Travaux de Circle Linguistique de Prague I, Benjamins, Amsterdam, 1995, 85-97
Je realismus problémem?, Realismus ve vědě a filosofii, FILOSOFIA, Praha, 1995, 405-413
Topic, Focus and the Logic of Language, Kohlhof, I., Winkler, S. & Drubig, H.B. (eds.): Sprachtheoretische Grundlagen für die Computerlinguistic, IBM Deutschland, Heidelberg, 1995, 49-57
Diskuse o analytičnosti v našem století, J. Peregrin & S. Soudedík (ed.): Co je analytický výrok?, OIKOYMENH, Praha, 1995, 15-24
Co člověk potřebuje, když potřebuje 'logiku vyššího řádu'?, nepublikováno, 1995 (anglická verze vyšla v Proceedings of LOGICA'96)
Wheelerova dekonstrukce filosofických hradeb, Filosofický časopis 44, 1996, 963-967
Pavel Tichý a jeho logika, J. Peregrin (ed.): P. Tichý: O čem mluvíme (vybrané stati k logice a sémantice), FILOSOFIA, Praha, 1996, 9-35
Dynamická sémantika a dynamická logika, ORGANON F 4, 1996, 333-348
Topic and Focus in a Formal Framework, B. Partee & P. Sgall (eds.): Discourse and Meaning, Benjamins, Amsterdam, 1996, 235-254
Introduction [spoluautor Partee, B.], B. Partee a J. Peregrin (eds.): Discourse Kinematics, Topic-Focus Structure and Logic (an ESSLLI workshop reader), Praha, 1996, III-XVI
Reference and Inference, K. Heusinger & U.Egli (eds.): Proceedings of REFERENCE & ANAPHORICAL RELATIONS, Universität Konstanz, Konstanz, 1996, 105-122 (upravená verze přetištěna ve stejnojmenné knize vydané nakladatelstvím Kluwer Dordrecht, 2000)
Structure and Meaning, Semiotica 113, 1997, 71-88
Language and its Models, Nordic Journal of Philosophical Logic 2, 1997, 1-23
Theories of Truth: A Guided Tour, J. Peregrin (ed.): The Nature of Truth (if any), FILOSOFIA, Praha, 1997, iii-xiii
When meaning goes by the board, what about philosophy?, Proceedings of ANALYOMEN 2 vol. 2, de Gruyter, Berlin, 1997, 216-222
What does one need when she needs 'higher-order' logic?, Proceedings of LOGICA'96, Filosofia, Praha, 1997
Meaning and 'propositional attitudes' [spoluautor P. Sgall], J.J. Jadacki & W. Strawiński (eds.): In the World of Signs, Rodopi, Amsterdam, 1998, 73-80
Logic and Consciousness, The Philosophers Magazine, 1998, 46-47
Internet: dobro, nebo zlo?, Filosofický časopis 46, 1998, 5-15
Děláme světy jazykem?, ORGANON F 6, 1998, 40-48
Linguistics and Philosophy, Theoretical Linguistics 25, 1998, 245-264
Obrat k jazyku a analytická filosofie, J. Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, FILOSOFIA, Praha, 1998
(Nedokončená?) revoluce v pohledu na jazyk?, Slovo a slovesnost 60, 1999, 37-45
Logika a myšlení, V. Havlík (ed.): Mezi jazykem a myšlením, FILOSOFIA, Praha, 1999, 41-49
Donald Davidson: boj s 'mýtem subjektivního', Filosofický časopis 47, 1999, 191-214
The Pragmatization of Semantics, K. Turner (ed.): The Semantics/Pragmatics Interface from Different Points of View, Elsevier, North-Hollard, 1999, 419-442
Zen & the art of (Davidsonian) analytic philosophy, unpublished, 1999 ((Czech version appeared in my book 'Filosofie a jazyk'))
Pozoruhodné logické systémy I-IV, ORGANON F 8, 2000, 90-96, 210-217, 342-348, 460-466
The 'Natural' and the 'Formal', Journal of Philosophical Logic 29, 2000, 75-101
'Fregean' Logic and 'Russellian' Logic, Australasian Journal of Philosophy 78, 2000, 557-575
Gottlob Frege, Filosofický časopis 48, 2000, 623-636
Co je to (Fregovská) logika?, F. Gahér (ed.): Bolzano(+150)-Frege(*150) (Logica et Methodologica, vol. VI), Univerzita Komenského, Bratislava, 2000, 49-57
Reference and Inference, K. von Heusinger & U.Egli (eds.): Reference and Anaphoric Relations, Kluwer, Dordrecht, 2000, 269-286
Variables in Natural Language: Where They Do Come From?, M. Böttner & W.Thümmel (eds.): Variable-free Semantics, Secolo, Osnabrück, 2000, 46-65
The Logic of Anaphora, T. Childers (ed.): The Logica Yearbook 1999, Filosofia, Praha, 2000, 191-205
Constructions and Concepts, T. Childers & J. Palomäki (eds.): Between Words and Worlds (A Festschrift for Pavel Materna), Filosofia, Praha, 2000, 34-48
TIL a hyperintenzionatita, ProFil 2, 2001
Absolute and Relative Concepts in Logic, O. Majer (ed.): Logica Yearbook 2000, Praha, Filosofia, 2001, 71-77
Metaphysics as an Attempt to Eat One's Cake and Have it, U. Mexiner (ed.): Metaphysics in the Post-Metaphysical Age, Wien, öbv & hpt, 2001, 349-357
Co je to jazyk?, Aluze, 2001, 70-76
Dynamic Semantics with Choice Functions [spoluautor K. von Heusinger], H. Kamp & B.Partee (eds.): Context-Dependence in the Analysis of Linguistic Meaning, Elsevier, Amsterdam, 2002, 255-274
Proč Wittgenstein opustil traktátovskou teorii jazyka a proč bychom jej měli následovat, ORGANON F 10, 2002, 14-22
Formální zachycení kontextu, Slovo a slovesnost 64, 2003, 8-20
Quine a rozhraní mezi analytickým a syntetickým, Filosofický časopis 51, 2003, 84-92
Dvě úrovně sémantiky, Filosofický časopis 51, 2003, 547-565
Meaning and Inference, T. Childers and O. Majer (ed.): Logica Yearbook 2002, Praha, Filosofia, 2003, 193-205
Other worlds (what is the use of worlds beyond the real one?), H. Rott & V. Horák (eds.): Possibility and Reality - Metaphysics and Logic, Ontos, Frankfurt a M., 2003
Pragmatism and Semantics, P. Ghirardelli, Jr & J. Zabatiero (ed.): Revista Filosofia Americana, CEFA & FTSA, 2003 ([in Portugese])
Logic as 'making it explicit', L. Běhounek (ed.): Logica Yearbook 2003, Praha, Filosofia, 2004
Pojem interpretace v logice, M. Zouhar (ed.): Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov, VEDA, Bratislava, 2004, 9-19
Pragmatismus und Semantik, Fuhrmann, A. and Olsson E. J. (eds.): Pragmatisch denken, Ontos, Frankfurt a M., 2004, 89-108 ([in German])
Is propositional calculus categorical?, unpublished, 2004
The 'Causal Story' and the 'Justificatory Story', Boros, J. (ed.): Mind in World, Brambauer, Pécs, 2005
The Nature of Meaning: Brandom vs. Chomsky, Pragmatics and Cognition 13, 2005, 39-57 (the whole volume reprinted as P. Stekeler-Weithofer (ed.): The Pragmatics of Making it Explicit, Benjamins, Amsterdam, 2008)
Is compositionality an empirical matter?, M. Werning, E. Machery & G. Schurz (eds.): The Compositionality of Meaning and Content, Ontos, Frankfurt, 2005, 135-150
Co je to sémantika?, P. Sousedík (ed.): Jazyk, logika věda, Filosofia, Praha, 2005, 51-62
Brandom and Davidson: what do we need to account for thinking and agency, Philosophica 75, 2006, 43-59
Meaning as an inferential role, Erkenntnis 64, 2006, 1-36
Developing Sellars' semantic legacy: meaning as a role, P. Wolf and M. N. Lance (ed.): The Self-Correcting Enterprise, Rodopi, Amsterdam, 2006, 257-274
Logica ludus, Nosek, J. (ed.): Hra, věda a filosofie, Filosofia, Praha, 2006, 203-211
Fregův obrat k jazyku, M. Nitzsche, P. Sousedík & M. Šimsa (eds.): Schisma filosofie 20. století, Filosofia, Praha, 2006, 29-42
Semantics as Based on Inference, J. van Benthem et al. (eds.): The Age of Alternative Logics, Kluwer, Dordrecht, 2006, 25-36
Extensional vs. Intensional Logic, D. Jacquette (ed.): Philosophy of Logic (Handbook of the Philosophy of Science 5), Elsevier, Amsterdam, 2006, 831-860
Intersubstitutivity, M. Bílková & O. Tomala (eds.): The Logica Yearbook 2005, Filosofia, Praha, 2006, 149-163
Lesk a bída platonistické koncepce sémantiky, M. Zouhar (ed.): Jazyk z pohĺadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy (Příloha časopisu ORGANON F), FLÚ SAV, Bratislava, 2006, 38-49
Consequence and Inference, Kolman, V. (ed.): Miscellanea Logica: Truth and Proof, FF UK, Prague, 2006, 1-18
Logical Rules and the a priori: Good and Bad Questions, J.-Y. Béziau & A. Costa-Leite (ed.): Perspectives on Universal Logic, Polimetrica, Monza, 2007, 111-122
Gödel, Truth and Proof, Journal of Physics: Conference Series 82, 2007
Proč je Quine převratným filosofem?, L. Dostálová a T. Marvan (ed. ): Quine: nejen gavagai, ZČU, Plzeň, 2007
Between sentences and Propositions [spoluautor V. Svoboda], M. Zouhar & T. Marvan (eds.): Festschrift for P. Cmorej, VEDA, Bratislava, 2007
Deflationism and Inferentialism, talk at the Pecs conference on Paul Horwich, unpublished, 2007
Logic and 'nothing else', M. Peliš (ed.): The Logica Yearbook 2007, Filosofia, Prague, 2008, 111-118
Wittgenstein a pravidla našich jazykových her, R. Kišoňová, V. Vitálošová & A. Démuth (eds.): Wittgensteinovské skúmania, Schola Philosophica, Pusté Úľany, 2008, 70-84
What is *the* logic of inference?, Studia Logica 88, 2008, 263-294
Inferentialist Approach to Semantics, Philosophy Compass 3, 2008, 1208-1223
Myšlení a pravidla, J. Zelenka & K. Mls: KOGNICE 2008 (sborník konference), Hradec Králové, 2008, 37-49 (přetištěno v D. Krámský (ed.): Kognitivní věda dnes a zítra, Bor, Liberec, 2009, 57-67)
"Filosof?? A to se nemůžete živit nějak poctivě?", Filosofie dnes 1, 2009, 65-77 (http://filosofiednes.ff.uhk.cz)
Inferentializing Consequence, M. Peliš (ed.): The Logica Yearbook 2008, College Publications, London, 2009, 155-168
Davidsonův 'konatelský slovník', L. Dostálová a T. Marvan (eds.): Filosofický časopis: Supplementum II, 2009, 7-18
Inferentialism and Compositionality of Meaning, International Review of Pragmatics 1, 2009, 154-181
Co je to myšlenka?, M. Petrů a kol. (eds.): Struny mysli, Montanex, Ostrava, 2009, 9-19
Inferentializing Semantics, Journal of Philosophical Logic 39, 2010, 255-274
Kvaszova filosofie matematiky mezi platonismem a naturalismem, ORGANON F 17, 2010, 71-80
Two Concepts of Validity and Completeness, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica (Miscellanea Logica) '07, 2010, 23-39
Language, the world and the nature of philosophy, R. E. Auxier and L. E. Hahn (eds.): The Philosophy of Richard Rorty, La Salle (Ill.), Open Court, 2010, 225-245
The Myth of Semantic Structure, P. Stalmaszczyk (ed.): Philosophy of Language and Linguistics, vol. I: The Formal Turn, Ontos, Frankfurt, 2010, 183-197
Normative Pragmatics, L. Cummings (ed.): The Pragmatics Encyclopedia, Routledge, London, 2010, 297-300
The Enigma of Rules, International Journal of Philosophical Studies 18, 2010, 377-394
Brandom's Incompatibility Semantics, Philosophical Topics 36, 2010, 99-122
Inferentialism and communication: language and the code table problem, X. Arrazola and M. Ponte (eds.): LogKCA-10: Proceedings of the Second ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication and Action, The University of the Basque Country Press, San Sebastian, 2010, 103-116
Normativní pragmatika, M. Zouhar (ed.): Kontext a význam, Aleph, Bratislava, 2010, 22-31
Kvantifikátory [spoluautor Vlasáková, M.], V. Svoboda a kol.: Logika a přirozený jazyk, Filosofia, Praha, 2010, 55-81
Anafora, V. Svoboda a kol.: Logika a přirozený jazyk, Filosofia, Praha, 2010, 193-218
Logic and Natural Selection, Logica Universalis 4, 2010, 207-223
Many-valued logic vs. many-valued semantics, unpublished, 2010
The past and future of meaning, The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication, vol. 6: Formal Semantics and Pragmatics: Discourse, Context, and Models, URL = http://thebalticyearbook.org/journals/baltic, 2011
Logic as based on incompatibility, M. Peliš and V. Punčochář (eds.): The Logica Yearbook 2010, College Publications, London, 2011, 158-167
The use-theory of meaning and the rules of our language games, K. Turner (ed.): Making semantics pragmatic, Emerald, Bingley, 2011, 183-204
Creatures of norms as uncanny niche constructors, T. Hříbek and J. Hvorecký (eds.): Knowledge, Value, Evolution, College Publications, London, 2011, 189-198
Linguistics and Philosophy, R. Kempson, T. Fernando & N. Asher (eds.): Philosophy of Linguistics (Handbook of the Philosophy of Science 14), Elsevier, Amsterdam, 2012, 1-31
The Normative Dimension of Discourse, K. Allan and K. Jasczolt (eds.): Cambridge Handbook of Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 209-225
Inferentialism and the Normativity of Meaning, Philosophia 40, 2012, 75-97
Spory o realismus, Hegel a jazyk(y) matematiky, ORGANON F 19, 2012, 66-83
What is inferentialism?, L. Gurova (ed.): Inference, Consequence and Meaning (Perspectives on Inferentialism), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2012, 3-16
Kognitivní kontrarevoluce?, Filosofie dnes 4, 2012, 19-35
Filosofická logika?, Filosofický časopis 60, 2012, 343-360
Člověk jako normativní tvor, Teorie vědy 34, 2012
Semantics without meaning?, R. Schantz (ed.): Prospects of Meaning, de Gruyter, Berlin, 2012, 479-502
Která formule je ta pravá? (Kritéria adekvátnosti logické analýzy)) [spoluautor V. Svoboda], ORGANON F (supplementary issue 1) 19, 2012, 163-179
Logical form and reflective equilibrium [spoluautor Svoboda, V.], M. Peliš and V. Punčochář (eds.): The Logica Yearbook 2011, College Publications, London, 2012, 191-209
There is no such thing as predication, Conceptus 40/2011, 2013, 29-51
Odkud se berou axiomy logiky?, ORGANON F (supplementary issue 2) 20, 2013, 117-139
Inferentialism and Normativity, M. Beaney (ed.): Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2013, 1082-1097
Criteria for logical formalization [spoluautor V. Svoboda], Synthese 190, 2013, 2897-2924
Současné vědecké poznatky o vnímání: voda na mlýn pragmatismu, Teorie vědy 35, 2013, 431-442
Pravidly řízené praktiky, ORGANON F (supplementum) 21, 2014, 104-118
Logic and reasoning, M. Dančák & V. Punčochář (eds.): The Logica Yearbook 2013, College Publications, London, 2014, 143-160
Rules as the Impetus of Cultural Evolution, Topoi 33, 2014, 531–545
Logic and the pursuit of meaning, Stalmaszczyk, P. (ed.): Philosophy of Language and Linguistics: The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein, de Gruyter, Berlin, 2014, 193-212 (a Czech version appeared in my book 'Filosofie a jazyk')
Implicitní pravidla, ORGANON F 21, 2014, 381 - 398
Logic reduced to bare (proof-theoretical) bones, Journal of Logic, Language and Information 24, 2015, 193-209
Inferencialismus, Filosofický časopis 63, 2015, 163-177
Logical formalization and the formation of logic(s) [spoluautor Svoboda, V.], Logique & Analyse 233, 2016, 55-80
Incompatibility and inference as bases of logic, P. Arazim & M. Danák (eds.): The Logica Yearbook 2015, 2016, 157-162
Normativity of meaning: a Sellarsian perspective, A. Jaume & J. Peregrin (eds.): Taula, 2016, 11-16
Logically incorrect arguments [spoluautor Svoboda, V.], Argumentation 30, 2016, 263-287
Social normativism, M. Risjord (ed.): Normativity and Naturalism in the Social Sciences, Routledge, London, 2016, 60-77
Should one be left or right Sellarsian?, Metaphilosophy 47, 2016, 251–263
What is (modern) logic taken to be about and what it is about , ORGANON F 23, 2016, 142-161
Podíl TIL na "posvětovění" české filosofické logiky, Filosofický časopis 64, 2016, 831-848
Diagonal arguments, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica (Miscellanea Logica), 2017, 33-43
Inferentialism: where do we go from here, O. Beran, V. Kolman & L. Koreň (eds.): From rules to meanings: New essays on inferentialism, Routledge, New York, 2018, 249-260
Davidson and Sellars on "two images", Philosophia 46, 2018, 183-192
Is inferentialism circular?, Analysis 78, 2018, 450-454
Carnap's Inferentialism, Schuster, R. (ed.): Vienna Circle in Czechoslovakia, Springer, Dordrecht, 2018?
Intensionality in Mathematics, M. Piazza and G. Pulcini (eds.): Truth, Existence and Explanation, Springer, Cham, 2018?
Laws of logic – where do they all come from? [spoluautor Svoboda, V.], P. Arazim & T. Lávička: The Logica Yearbook 2017, College Publicatioon, London, 2018?
Interpretace z pohledu filosofa: co to hledáme, když hledáme smysl [spoluautor Peregrin. J.], Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu , 2018?
Inscrutability of reference and Quine's structuralism, F. Janssen-Lauret (ed.): Quine: Structure and Ontology, Oxford University Press, Oxford, 2019?

RECENZE:

Pragmatics and Beyond Companion Series [spoluautor Sgall, P.], Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1986, 71-79
P.A.M.Seuren: Discourse Semantics, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1986, 52-56
P.Stekeler-Weithofer: Systeme der Logik, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1986, 62-66
R.R.Hauser: Surface Compositional Grammar [spoluautor P. Sgall], Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1987, 56-62
E.M.Barth and R.T.P.Wiche: Problem, Functions and Semantic Roles, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1987, 69-72
J.Hintikka and J.Kulas: Anaphora and Definite Descriptions, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1987, 38-42
G.Chierchia: Topics in the Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1987, 69-72
Generalized Quantifiers, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1988, 113-118
Cognitive Constraints on Communication, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1988, 67-71
R.Goldblatt: Logics of Time and Computation, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1989, 68-70
J.E.Fenstad et al.: Situations, Language and Logic, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1989, 63-67
Studies in Discourse Representation Theory and the Theory of Generalized Quantifiers, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1989, 56-62
Foundations of Pragmatics and Lexical Semantics, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1989, 59-62
Handbook of Philosophical Logic IV, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1990, 81-91
T.Oeherle, E.Bach and D.Wheeler: Categorial Grammars and Natural Language Structures, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1990, 84-88
J.van Benthem: A Manual of Intensional Logic, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1990, 67-71
C.A.Anderson and J.Owens: Propositional Attitudes, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1992, 84-87
R.Jackendoff: Semantic Structures, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1992, 100-103
G.Chierchia, B.Partee and R.Turner: Properties Types and Meanings, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1992, 64-71
Situation Theory and its Applications, vol. II, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1993, 105-108
J.Barwise a J.Etchemendy: The Language of First-Order Logic, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1993, 116-117
A.S.Troelstra: Lienar Logic, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1993, 164-165
G.Sher: The Bonds of Logic, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1993, 146-149
F.Landman: Structures for Semantics, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1993, 138-139
K.Holmqvist: Implementing Cognitive Semantics, Slovo a slovesnost 55, 1994, 308-312
J.Culler: Saussure, ORGANON F 1, 1994, 83-85
A.Ojeda: Linguistic Individuals, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1994, 93-95
G.Chierchia and S.McConell-Ginet: Meaning and Grammar, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1994, 96-98
G.Harman: Conceptions of Mind, Linguistics 71, 1995
V. Novák: The Alternative Mathematical Model of Linguistic Semantics, Kybernetika 31, 1995, 213-215
Semantik (Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung), Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1995, 83-85
R.Brandom: Making it Explicit, Canadian Philosophical Review XV, 1995, 84-86
Model a analogie ve vědě, umění a filosofii, TVAR, 1995, 15
M. de Rijke: Diamonds and Defaults, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1995, 111-113
C. Hagege: The Language Builder, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1995, 87-89
L.Haaparanta, ed.: Mind, Meaning and Mathematics, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1996, 132-134
G. Preyer, F.Siebelt and A.Ulfig: Language, Mind and Epistemology, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1996, 127-131
B.McGuiness and G.Olivieri, eds.: The Philosophy of M.Dummett, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1997, 87-90
R.Larson & G.Segal: Knowledge of Meaning, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1997, 141-143
P. Vopěnka: Čtvrté rozpravy s geomterií, Filosofický časopis 45, 1997, 523-526
M.J.Cresswell: Semantic Indexicality, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1997, 91-92
G.V.Morrill: Type Logical Grammar, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1997, 84-86
Živel živlům!, Filosofický časopis 46, 1998, 85-87
'Mistři věd' z Archy, Filosofický časopis 46, 1998
M.N.Lance & J. O'Leary-Hawthorne: The Grammar of Meaning, Erkenntnis 49, 1998, 403-409
J. van Benthem & A.ter Meulen, eds.: Handbook of Logic and Language, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1998, 51-56
K. von Heusinger: Salienz und Referenz, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 1998, 65-67
P. Materna: Concepts and Objects, Filosofický časopis 47, 1999, 852-857
P. Horwich: Meaning, Erkenntnis 53, 2000, 415-422
S. Akama, ed.: Logic, Language and Computation, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 73-74, 2000, 121-122
A. Crary & R. Read, eds.: The New Wittgenstein, The Philosophers Magazine, 2001, 58
Rorty and his Critics, R. Brandom (ed.): The Philosophers Magazine, 2001, 57
R. Brandom: Articulating Reasons, Erkenntnis 55, 2001, 121-127
J. Dejnožka: The Ontology of the Analytic Tradition, Filosofický časopis 49, 2001, 701-706
Hajičová, Partee & Sgall: Topic-Focus Articulation, Tripartite Structures, and Semantic Content, Journal of Pragmatics 34, 2002, 331-334
S. Neale: Facing Facts, Journal of Pragmatics 35, 2003, 651-655
S. Soames: Beyond Rigidity, Journal of Pragmatics 35, 2003, 923-925
P. Vopěnka: Meditace o základech vědy, Filosofický časopis 51, 2003, 509-513
P. Kolář: Pravda a fakt, Filosofický časopis 51, 2003, 693-697
R. Brandom: Tales of the Mighty Dead, Erkenntnis 59, 2003, 421-424
L. Valenta: Problémy analytické filosofie, Filosofický časopis 51, 2003
I. Blecha: Fenomenologie a kultura slepé skvrny, Filosofický časopis 52, 2004, 492-499
Quo vadis Academia?, Filosofický časopis 53, 2005, 803-805
M. Zouhar: Podoby referencie, Filosofický časopis 53, 2005, 320-322
Quine: Z logického hĺadiska, Slovak translation of Quine: From a logical point of view 14, 2007, 118-221
W. deVries: Sellars + J. O.Shea: Sellars, Erkenntnis 69, 2008, 131-135
Following the Rules of Discourse (R. Kukla and M. Lance: 'Yo' and 'Lo' + J. Heath: Following the Rules), International Review of Pragmatics 2, 2010, 118-128
B. Weiss: How to Understand Language, Notre Dame Philosophical Reviews (http://ndpr.nd.edu/), 2010
I. Leudar and A. Costall: Against Theory of Mind, Sociologický časopis 46, 2010, 18-22
J. Wanderer: R. Brandom, ORGANON F 17, 2010, 413-418
A. Marmor: Social Conventions, Organon F 18, 2011, 123-127
A. Noë: Out of Our Heads, Organon F 18, 2011, 254-260
S. Turner: Explaining the Normative, ORGANON F 18, 2011, 405-411
S. Bowles and H. Gintis: A Cooperative Species, ORGANON F 19, 2012, 260-266
T. Burge: Origins of objectivity, ORGANON F 19, 2012, 114 - 122
C. Gauker: Words and Images, ORGANON F 19, 2012, 543 - 547
Restall and Russell (eds.): New Waves in Philosophical Logic, Australasian Journal of Philosophy 91, 2013, 824-826
Realismus, relativismus a trápení ducha: Úvahy nad knihou Tomáše Marvana: Realismus a relativismus, Filosofie dnes 6, 2014, 64-74
Huw Price: Expressivism, Pragmatism and Representationalism, ORGANON F 21, 2014, 272-279
J. W. Garson: What Logics Mean, Australasian Journal of Philosophy 93, 2015, 613-616
G. Brennan, L. Eriksson, R. E. Goodin, & N. Southwood: Explaining Norms, ORGANON F 22, 2015, 262-265
M. Risjord: Philosophy of Social Science, ORGANON F 22, 2015, 425-428
J. Rouse: Articulating the World, ORGANON F 23, 2016, 417-426
N. Francez: Proof-theoretic semantics, ORGANON F 23, 2016, 551-555
P. Olen: Wilfrid Sellars and the foundations of normativity , ORGANON F 24, 2017, 427-432
Hugo Mercier & Dan Sperber: The Enigma of Reason , ORGANON F, 2017?

PŘELOŽENÉ ČLÁNKY:

Partee, B.: Domněnkové věty a meze sémantiky, Hajičová, E. & Peregrin, J. (eds.): Studie z transformační a formální gramatiky IV, SPN (skripta MFF UK), Praha, 1988, 37-52
Hausser, R.R.: Konstruktivní přístup k intenzionálním kontextům, E. Hajičová & J. Peregrin (eds.): Studie z transformační a formální gramatiky IV, SPN (skripta MFF UK), Praha, 1988, 53-78
Rorty, R.: Zkoumání jako rekontextualizace - antidualistické pojetí interpretace, Filosofický časopis 42, 1994, 358-379
Frege, G.: Jsou zákony aritmetiky syntetické a apriorní?, J. Peregrin & S. Soudedík (eds.): Co je analytický výrok?, OIKOYMENH, Praha, 1995, 33-44
Ayer, A.J.: A priori, J. Peregrin & S. Soudedík (eds.): Co je analytický výrok?, OIKOYMENH, Praha, 1995, 45-58
Wittgenstein, L.: Z přednášek, J. Peregrin & S. Soudedík (ed.): Co je analytický výrok?, OIKOYMENH, Praha, 1995, 59-64
Malcolm, N.: Jsou nutné propozice skutečně verbální?, J. Peregrin & S. Soudedík (eds.): Co je analytický výrok?, OIKOYMENH, Praha, 1995, 65-78
Grice, H.P. & Strawson, P.F.: Na obranu dogmatu, J. Peregrin & S. Soudedík: Co je analytický výrok?, OIKOYMENH, Praha, 1995, 101-116
Putnam, H.: Analytické a syntetické, J. Peregrin & S. Soudedík (ed.): Co je analytický výrok?, OIKOYMENH, Praha, 1995, 117-142
Stekeler-Weithofer, P.: Idea, pojem, význam, Filosofický časopis 43, 1995, 989-1006
Wheeler, S. III: Rozšíření deconstrukce, Filosofický časopis 44, 1996, 943-963
Tichý, P.: Konstrukce, J. Peregrin (ed.): P. Tichý: O čem mluvíme (vybrané stati k logice a sémantice), FILOSOFIA, Praha, 1996, 119-145
Tichý, P.: Znovu o Sinn a Bedeutung, J. Peregrin (ed.): P. Tichý: O čem mluvíme (vybrané stati k logice a sémantice), FILOSOFIA, Praha, 1996, 147-161
Putnam, H.: Realismus s lidskou tváří, Co po metafyzice?, ARCHA, Bratislava, 1997
Rorty, R.: Putnam a hrozba relativismu, Co po metafyzice?, ARCHA, Bratislava, 1997
Quine, V.W.O: Ontologicá relativita, J. Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, FILOSOFIA, Praha, 1998, 47-82
Sellars, W.: Význam jako funkční klasifikace, J. Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, FILOSOFIA, Praha, 1998, 83-106
Davidson, D.: O samotné myšlence pojmového schématu, J. Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, FILOSOFIA, Praha, 1998, 107-126
Goodman, N.: Slova, Díla, Světy, J. Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, FILOSOFIA, Praha, 1998, 127-146
Putnam, H.: Problém realismu, J. Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, FILOSOFIA, Praha, 1998, 173-193
Abrams, E., Goldberg, S., Hetherington, E.: Rozhovor s Donaldem Davidsonem, Filosofický časopis 47, 1999, 263-276
Brandom, R.: Rozum, vyjádření a filosofie, Filosofický časopis 48, 2000, 419-437
Quine, W.V.O.: Ohlédnutí za dvěma dogmaty, Filosofický časopis 51, 2003, 71-81
Brandom, B.: Pragmatistické osvícení (a jeho problematická sémantika), Filosofický časopis 52, 2004, 257-275
Garfield, J. & G. Priest: Nágárdžuna a hranice myšlení, Holba, J. (ed.): Nágárdžuna, filosofie střední cesty, OIKOYMENH, Praha, 2012, 305-330

DISKUSE & POLEMIKA:

K recenzím mé knihy o analytické filosofii, Filosofický časopis 42, 1994
Quine a význam, Filosofický časopis 43, 1995, 861-863
Je vyplyvanie fakt a ma empirický charakter? (Dialog) [spoluautor P. Cmorej], ORGANON F 2, 1995, 381-394
Nesnesitelná lehkost filosofování, Filosofický časopis 44, 1996, 519-522
Reply to Groenendijk, Stokhof & Veltman [spoluautor K. von Heusinger], H. Kamp & B.Partee (eds.): Context-Dependence in the Analysis of Linguistic Meaning II, Universität Stuttgart, Stuttgart, 1997, 245-249
Co je to elementární logika?, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 43, 1998, 45-47
Berka vs. Frege: několik poznámek, ORGANON F, 1999
'Co budeš dělat, až ti začnou říkat relativista?', Filosofický časopis 48, 2000, 315-322
J. Peregrin rozmlouvá s P. Maternou při příležitosti jeho 70. narozenin [spoluautor P. Materna], Filosofický časopis 48, 2000, 829-848
Význam a struktura: o čem je má kniha, Filosofický časopis 1, 2001, 143-155
Ještě několik poznámek k tomu, co je v mé knize, Filosofický časopis 49, 2001, 853-856
Comments on Dekker [spoluautor .], H. Kamp & B.Partee (eds.): Context-Dependence in the Analysis of Linguistic Meaning, Elsevier, Amsterdam, 2002
Comments on Krifka, H. Kamp & B.Partee (eds.): Context-Dependence in the Analysis of Linguistic Meaning, Elsevier, Amsterdam, 2002
Úskalí interpretace kalkulu, Reflexe 25, 2002, 119-128
K Brandomovu Articulating Reasons, ORGANON F 10, 2003, 205-209
Ještě jednou o dvou úrovních významu, Filosofický časopis, 2004
Ještě jednou (a naposled): o co jde Brandomovi, ORGANON F 11, 2004, 194-197
Je vědomí záhada, nebo řešitelný problém?, Vesmír 83, 2004, 535-537
Co to je 'traktátovská teorie jazyka'?, ORGANON F 11, 2004, 434-436
Tak tedy ještě jednou o Putnamovi, ..., Filosofický 52, 2004, 665-672
Fenomenologie a (post)analytická filosofie (dialog) [spoluautor - Blecha, I.], ORGANON F 11, 2004, 297-313
Odpovědi kritikům, Filosofický časopis 53, 2005, 619-6240015-1831
Odpovědi kritikům, Filosofický časopis 53, 2005, 619-624
Já o platonismu, Cmorej o výrazech a semivýrazech, ORGANON F 14, 2007, 84-87
Fiala vs. Kolman, Filosofický časopis 57, 2009
Politizace rozumu, nebo jeho depolitizace?, Aluze, 2010, 95-101
Nejde o radikální *levici*, ale o *radikální* levici, Aluze, 2010, 89-92
Odpověď noetického diletanta, Distance (www.distance.cz), 2012
Člověk, pravidla a neslučitelnost, Filozofia 67, 2012, 472-475
O člověku, pravidlech a neslučitelnosti ještě jednou, Filozofia 68, 2013, 905-910
Diletant opět na scéně, tentokrát bezradný, odesláno do redakce časopisu Distance, 2013
Wittgenstein a pravidla, Filosofický časopis 64, 2016, 446-454
Tak dobře, trapme ještě chvilku ducha, Filosofie dnes 8, 2016, 121-127
Trápení může být kultivací, ale přestává tak být trápením?, Filozofia 72, 2017, 581-585
Vědomí ve světle "zdravého rozumu", Filosofický časopis, 2018?

POPULÁRNÍ TEXTY:

Je realismus filozofickým problémem?, Tvar, 1994, 7-8 (popularizovaná verze textu, který pak vyšel pod názvem 'Je realismus problémem?' v knize Realismus ve vědě a filosofii (Filosofia, Praha)
Teorie všeho? Čeho všeho?, Vesmír, 1997
Práve teraz klamem, Domino-fórum 3, 1998, 12
Co vím, když vím, jak dál?, Vesmír 77, 1998, 252-254
K čemu je nám dnes filosofie?, Lidové noviny, 1998, 21
Spiklenci slasti, Respekt 10, 1999, 20
Kouzlo kybervěku, Respekt, 2000, 18
Konec kyberpunku?, Inzine, 2000
Nesmiřitelní, Respekt, 2001
Jazyk, magie & matematika, Analogon, 2002, 90-98
Gavagai!, The Philosophers Magazine, 2002, 23-24
Alan Turing a jeho univerzální stroje, Computerworld 14, 2003, 26
Jsme počítače, které o tom nevědí (rozhovor), Computerworld 14, 2003, 25-26
Dávat slovům význam, Anthropos, 2005, 61-66
Možné světy v logice, Aluze, 2005, 135-141
Rozhovor, Risk-Management.cz, 2007
Jak nebýt užitečným idiotem, P. Hlaváček (ed.): Intelektuál ve veřejném prostoru, Academia, Praha, 2012, 306-326
Poznámky k českému překladu LOGICOMIXu, nepublikováno, 2012
Rozhovor, tiscali.cz, 2015
Rozhovor, Literární noviny, 2015