Jaroslav Peregrin - audio and video

Audio:

rozhovor pro pořad Leonardo, ČRO Plus [Interview for the Leonardo radio; in Czech]
Co je to mysl a kde ji máme hledat? (přednáška na workshopu v Moravské galerii Brno) [What is mind and where we should look for it; in Czech]
Člověk a pravidla - rozhovor o knize na stanici Vltava [Man and rules (an interview about my book); in Czech]
Labyrint filosofie a ráj vědy (přednáška v Science Café) [The labyrinth of philosophy and the paradise of science; in Czech]
Wittgenstein a pravidla našich jazykových her (přednáška na Univerzitě Trnava) [Wittgenstein and rules of our language games; in Czech]

Video:

Co je to jazyk a jak to funguje (přednáška na Týdnu vědy a techniky) [What is language and how it works; in Czech]
Člověk jako normativní tvor (přednáška v CTS) [Man as a normative creature; in Czech]
Minulost a budoucnost významu (přednáška na ÚFAL MFF UK) [Past and Future of Meaning; in Czech]
Logic and reasoning (talk in the Munich Center for Mathematical Philosophy)
Rozhovor v televizi Z1 [Interview for the Z1 tv; in Czech]
Brandom's Locke Lecture V + Peregrin's commentary