Jaroslav Peregrin - audio and video

Audio:

rozhovor pro pořad Leonardo, ČRO Plus [Interview for the Leonardo radio; in Czech]
Co je to mysl a kde ji máme hledat? (přednáška na workshopu v Moravské galerii Brno) [What is mind and where we should look for it; in Czech]
Člověk a pravidla - rozhovor o knize na stanici Vltava [Man and rules (an interview about my book); in Czech]
Labyrint filosofie a ráj vědy (přednáška v Science Café) [The labyrinth of philosophy and the paradise of science; in Czech]
Problém naší vyspělé společnosti je, že se lidé honí za věcmi, které ve skutečnosti ani nechtějí, myslí si filozof Peregrin [A problem of our developed society is that people chase things that they do not really want, thinks the philosopher Peregrin ; in Czech]

Video:

Inferentialism naturalized
Co a k čemu je logika? [What and what for is logic?; in Czech]
Existuje ještě analytická filosofie? [Does analytic philosophy still exist?; in Czech]
Člověk jako normativní tvor (přednáška v CTS) [Man as a normative creature; in Czech]
Minulost a budoucnost významu (přednáška na ÚFAL MFF UK) [Past and Future of Meaning; in Czech]
Logic and reasoning (talk in the Munich Center for Mathematical Philosophy)
Rozhovor v televizi Z1 [Interview for the Z1 tv; in Czech]
Brandom's Locke Lecture V + Peregrin's commentary

Videoblogy:

Filosofie a sci-phi (ukončený)
Radost z logiky (ukončený)
Můj život s českou filosofií (ukončený)
Filosofie pro normální lidi (ukončený)
Knižní hlídka
Čepují pinty?