Jaroslav Peregrin - audio a video

Audio:

rozhovor pro pořad Leonardo, ČRO Plus
Co je to mysl a kde ji máme hledat? (přednáška na workshopu v Moravské galerii Brno)
Člověk a pravidla - rozhovor o knize na stanici Vltava
Labyrint filosofie a ráj vědy (přednáška v Science Café)
Wittgenstein a pravidla našich jazykových her (přednáška na Univerzitě Trnava)

Video:

Co je to jazyk a jak to funguje (přednáška na Týdnu vědy a techniky)
Člověk jako normativní tvor (přednáška v CTS)
Minulost a budoucnost významu (přednáška na ÚFAL MFF UK)
Logic and reasoning (talk in the Munich Center for Mathematical Philosophy)
Rozhovor v televizi Z1
Brandom's Locke Lecture V + Peregrin's commentary

Filosofie pro normální lidi:

Filosofie pro normální lidi XIII: Závěr
Filosofie pro normální lidi XII: Etika
Filosofie pro normální lidi XI: Vědy o člověku a filosofická antropologie
Filosofie pro normální lidi X: Filosofie vědy
Filosofie pro normální lidi IX: Filosofie jako analýza mysli
Filosofie pro normální lidi VIII: Filosofie mysli
Filosofie pro normální lidi VII: Strukturalismus
Filosofie pro normální lidi VI: Filosofie jazyka
Filosofie pro normální lidi V: Epistemologie
Filosofie pro normální lidi IV: Relativismus
Filosofie pro normální lidi III: Ontologie
Filosofie pro normální lidi II: Filosofie v jedenadvacátem století
Filosofie pro normální lidi I: Filosofie dnes?